Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6380 3de0
Reposted bydiviUnknownMind
0675 1744
Reposted bylobussluthienpalantir
Tęsknisz?
— Tylko wtedy, gdy oddycham.
Reposted fromcytaty cytaty viaucieknijmi ucieknijmi
- Często tak robię.
- Co robisz?
- Kocham ludzi i trzymam to w tajemnicy.
— Steve Shagan - Słupy ognia
Reposted fromkonwalia konwalia viaucieknijmi ucieknijmi
Wciąż o Tobie myślę,
gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
myślami przytulałam Cię tysiące razy
— albo i miliony
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaucieknijmi ucieknijmi
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie viaucieknijmi ucieknijmi
Każdy z nas - kimkolwiek jest - ma istotę niezbędną mu do życia jak powietrze. Jeśli jej zabraknie brak nam tchu, dusimy się. I umieramy.
Straszna to rzecz - śmierć z braku miłości.
To zatrucie duszy.

— "Les Misérables", Victor Hugo
1579 f1b9 500
zupa
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaucieknijmi ucieknijmi
7209 52c1
Reposted byUnknownMind UnknownMind
7206 d2a5
Reposted bywhereIalgeldachupakabrakwiatpaprocifeelingthemomentvickybn17
7191 21c4
7171 16c1
Reposted byarielundertheseaLittleJackSpleezCobyveronette
7165 584b
7161 0ff5
Reposted byarielunderthesea arielunderthesea
7155 acb0
Reposted bykasia010907 kasia010907
7145 f263
7140 23ff
Reposted byalgelda algelda
6647 1228
Reposted bySpleezmadnatterLattemakauen
6641 102b
Reposted bymyukoniknabujanachbenschoamfibijne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl